O Założycielu

fot. Kalina Ciesielska

Marek Gacek – właściciel Platinum Motor Renovations

W 1981r. otrzymuje dyplom Magistra Inżyniera na Wydziale Mechanicznym (specjalność konstrukcja pojazdów samochodowych) Politechniki Krakowskiej.

Po ukończeniu studiów zdobywa pierwsze praktyczne doświadczenie w odnowie pojazdów zabytkowych w specjalistycznym warsztacie Royal Motors w Manchester, Wielka Brytania.

W 1984r. kończy studia podyplomowe w Cranfield Institute of Technology (obecnie Uniwersytet w Cranfield, Wielka Brytania) otrzymując tytuł Master of Science na kierunku konstrukcyjnym pojazdów samochodowych.
W tym samym roku rozpoczyna pracę w brytyjskiej firmie samochodowej Austin – Rover Group w Oxford-Cowley, gdzie zostaje specjalistą od samochodów marki Mini i wraz z zespołem Lucas-Girling dokonuje historycznego już dziś wprowadzenia hamulców tarczowych do tego samochodu w roku 1985. Wraz z awansem zostaje powołany do prac rozwojowych, przy konsultacji z firmą Lotus, jako koordynator do dostosowania modelu Rover 3500 SD1 Homologation Special, w ilości 500 sztuk, do wyścigów odbywających się na torach.

W 1991r. zwalnia się z firmy, będąc w tym czasie na pozycji Export Service Manager i mając w zakresie swoich obowiązków nadzór techniczny firmy Austin – Rover na Dalekim Wschodzie.

Po powrocie do Polski w 1991 r. aktywnie angażuje się w ruch weterański. Zawodnik w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych, a później organizator krajowych eliminacji tych zawodów, jak również zawodów ‘hill climbing” dla pojazdów zabytkowych.

Od 10 lat jest stałym delegatem Komisji Pojazdów Zabytkowych przy Polskim Związku Motorowym na Walne Zgromadzenia FIVA – Fédération Internationale des Véhicules Anciens, Światowej Federacji Pojazdów Zabytkowych (www.fiva.org). Obecnie członek Komisji Legislacyjnej FIVA.

W lutym 2010 roku uzyskał jako jeden z dwóch w Polsce, na 39 osób na świecie, oficjalną licencję międzynarodową Sędziego FIVA (International Steward). Posiada doświadczenie w przygotowaniu pojazdu do otrzymania FIVA Identity Card. Znajomość przepisów regulujących sytuację pojazdów zabytkowych na świecie jest atutem dla Klienta, który pragnie swój pojazd dostosować do udziału w najważniejszych imprezach na świecie.